Γραφείο ΣΥΥ

Γραφείο Σ.Υ.Υ.

 

 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Σ.Υ.Υ. απασχολείται μία ψυχολόγος, μέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου και μέλος του Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης.

 

Στόχος των συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών είναι η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, η άρση των διακρίσεων, με ενδυνάμωση των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου να προωθηθούν στην απασχόληση.

 

Η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών απευθύνεται κυρίως σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ανέργων, όπως:

 

•  Παλιννοστούντες Μετανάστες

•  Γυναίκες Μονογονεϊκών Οικογενειών

•  Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών

•  Πτυχιούχοι άνεργοι και απόφοιτοι λυκείου άνω των 28 ετών που αντιμετωπίζουν προβλήματα αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.

 

Οι δράσεις που αφορούν τους ωφελούμενους είναι οι εξής:

 

1  Διερεύνηση  αναγκών των ομάδων στόχου και των αναγκών κατάρτισης για δεξιότητες που ζητούνται στην αγορά εργασίας.

2. Προσέγγιση – Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση ωφελούμενων

3. Διερεύνηση των ικανοτήτων – δεξιοτήτων – αναγκών ωφελούμενων

4. Ανάπτυξη και ενίσχυση επαγγελματικών δεξιοτήτων

5. Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης ανέργων (σύνταξη βιογραφικού, τεχνικών ανεύρεσης εργασίας κτλ.)

6. Προώθηση σε πρόγραμμα κατάρτισης και διασύνδεση με επιχειρήσεις

7. Ψυχοκοινωνική στήριξη, ενθάρρυνση και ενεργητική συμμετοχή των ωφελουμένων για την άμβλυνση των κοινωνικών προβλημάτων που οδηγούν στα φαινόμενα ρατσισμού και κοινωνικού αποκλεισμού

8. Ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων

9. Επίλυση πρακτικών ζητημάτων της κάθε πληθυσμιακής ομάδας.

10. Νομική συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας, ασφαλιστικού, αστικού και οικογενειακού δικαίου

11. Συνεχής παρακολούθηση της πορείας των ωφελουμένων .

 

 

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν για την διάχυση και ενημέρωση της λειτουργίας του Σ.Υ.Υ, την ευαισθητοποίηση εργοδοτικών φορέων και ιδιωτών, αλλά και της κοινή γνώμης είναι οι εξής:

 

1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση φορέων και ιδιωτών μέσω:

 

Α) Έντυπου

Β) Διαδικτύου

Γ) Ανακοινώσεων-δημοσιεύσεων στον τύπο

Δ) Διοργάνωση ημερίδων

 

2. Της κατά περίπτωση προσέγγισης-ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης εργοδοτών για την ένταξή τους στα προγράμματα ανέργων.

 

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε στο   syy@anelixiskek.gr