Χρήσιμες Συνδέσεις

Χρήσιμες Συνδέσεις

 

 

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Ο επίσημος δικτυακός τόπος του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

:: http://www.ypergka.gr

 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο επίσημος δικτυακός τόπος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

:: http://www.ypepth.gr

 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Ο επίσημος δικτυακός τόπος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

:: http://www.oaed.gr

 

ΚΕ.Π.Ε.Α. Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων (Γ.Σ.Ε.Ε.)

:: http://www.kepea.gr

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση"

Ο επίσημος δικτυακός τόπος του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση"

:: http://www.prosonolotachos.gr

 

Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Ο επίσημος δικτυακός τόπος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων

:: http://www.adulteduc.gr

 

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ)

Ο δικτυακός τόπος του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ)

:: http://www.ekep.gr

 

Κοινοτική Πρωτοβουλία "EQUAL"

Ο επίσημος δικτυακός τόπος του Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας "EQUAL".

:: http://www.equal-greece.gr

 

ΕΥΣΕΚΤ

Ο επίσημος δικτυακός τόπος της ΕΥΣΕΚΤ - Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Παρουσίαση δράσεων στην Ελλάδα που συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ.

:: http://www.esfhellas.gr

 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ

Ο δικτυακός τόπος του ηλεκτρονικού περιοδικού "ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ"

:: http://www.disabled.gr

 

ΕΣΠΑ 2007-2013

Ο επίσημος δικτυακός τόπος για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο) για την περίοδο 2007-2013.

:: http://www.espa.gr