Ανθρώπινο Δυναμικό

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ

 

Διευθυντής ΚΕΚ & Διευθυντής Κατάρτισης: Νινιράκη Αμαλία

Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης: Μαμάκης Στέφανος

Υπεύθυνος Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων: Βλαστού Καλλιόπη

Διοικητικό Προσωπικό: Καμνάκης Νικόλαος

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Προϊστάμενος Παραρτήματος: Σισαμάκης Γιώργος

Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης: Μαυρογιαννης Γιάννης

Διοικητικό Προσωπικό: Μαυρογιάννη Άννα