Ιστορικό

Το Κ.Ε.Κ Ανέλιξις ιδρύθηκε το 2009 και είναι το πρώτο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργεί στο Δήμο Γόρτυνας.

 

Σήμερα λειτουργεί με δύο δομές, αυτή στην Αγία Βαρβάρα Μονοφατσίου του Δήμου Γόρτυνας και στο Ηράκλειο στην οδό 62 Μαρτύρων 150 και Παύλου Μελά γωνία σ' ένα σύγχρονο νεόδμητο χώρο.

 

Βασικό στόχο έχει τη παροχή μιας πλήρους επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και την ενίσχυση παρεμβάσεων υπέρ των νέων ανέργων, των άνεργων γυναικών, των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, των μακροχρόνια ανέργων αλλά και του ενεργού δυναμικού της περιοχής.

 

Αποστολή του Κ.Ε.Κ. είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, μέσα από ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές λύσεις,  που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας καθώς και η επαγγελματική αποκατάσταση των καταρτιζομένων.