Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

 

 

 

Πιστοποίηση ΕΚεΠις

 

Το Κ.Ε.Κ. Ανέλιξις είναι Πιστοποιημένο Κ.Ε.Κ. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 110327/21.2.2005 από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚεΠις) με Ειδικό Κωδικό Αριθμό 4397-09, με δυναμικότητα 96 ατόμων. 

 

 

Τομείς Δραστηριοποίησης:                         

 

•  Επαγγέλματα Περιβάλλοντος

•  Επαγγέλματα Υγείας & Πρόνοιας

•  Επαγγέλματα Πολιτισμού και Αθλητισμού

•  Παιδαγωγικά Επαγγέλματα

•  Επαγγέλματα Οικονομίας & Διοίκησης                                                                  

•  Επαγγέλματα Πληροφορικής

•  Επαγγέλματα Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών

•  Αγροτικά Επαγγέλματα

•  Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών

 

 

Πιστοποίηση ISO 9001:2008 TUV AUSTRIA HELLAS

 

Το ΚΕΚ ΑΝΕΛΙΞΙΣ συνεχίζοντας την αδιάκοπη προσπάθεια για παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης και εκπαίδευσης, καθώς και για ουσιαστική βοήθεια στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της ενδοχώρας του Ηρακλείου, βρίσκεται στην διαδικασία απόκτησης του πιστοποιητικού εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 από την εταιρεία TUV AUSTRIA HELLAS.

 

Το συγκεκριμένο σύστημα είναι απόλυτα εστιασμένο στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, δηλαδή το ΚΕΚ ΑΝΕΛΙΞΙΣ θα είναι σε θέση να καλύπτει πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες υλοποίησης των απαιτητικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ταυτόχρονα θα λειτουργεί σαν κέντρο ενημέρωσης και πληροφόρησης για εύρεση εργασίας και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

 

tuv.png

 

 

Πιστοποιήσεις Πληροφορικής

 

Το ΚΕΚ Ανέλιξης είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο για την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής σε βασικό και προχωρημένο επίπεδο στους εξής πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. φορείς:

 

 

ecdl_logo.gif                                                                                     NewlogoVellum.png Cambridge_Associate.jpg