Προγράμματα

Νέο πρόγραμμα ανέργων 29-64

Τελευταία ενημέρωση 1/12/2016

Περισσότερα...


Νέο πρόγραμμα ανέργων 29-64 ετών

Τελευταία ενημέρωση 24/10/2016

Αναμένεται σύντομα το πρόγραμμα «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ”

Περισσότερα...


Σεμινάρια Security

Τελευταία ενημέρωση 12/02/2016

Περισσότερα...


Σεμινάριο Μarketing

Τελευταία ενημέρωση 1/02/2016

Περισσότερα...


ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τελευταία ενημέρωση 30/05/2013

Για επιχειρήσεις Γ' Κατηγορίας Επικινδυνότητας

Περισσότερα...


Yλοποιηθέντα Προγράμματα

Τελευταία ενημέρωση 22/05/2013

Ως κέντρο κατάρτισης και πιστοποίησης πληροφορικής, ο φορέας του Κ.Ε.Κ. Ανέλιξις συμμετείχε επιτυχώς στην υλοποίηση των εξής προγραμμάτων:...

Περισσότερα...


Μη Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης

Τελευταία ενημέρωση 22/05/2013

Το Κ.Ε.Κ. Ανέλιξης υλοποιεί στο δικό του χώρο αλλά και στον χώρο των επιχειρήσεων τα εξής προγράμματα κατάρτισης:...

Περισσότερα...


Επιδοτούμενα Προγράμματα

Τελευταία ενημέρωση 22/05/2013

"Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)" ...

Περισσότερα...