Πρόγραμμα κατάρτισης της Κοινωφελούς εργασίας

Εάν είστε άνεργος , μπορείτε να ενημερωθείτε μέσα από το ΚΕΚ ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΑΕ  για το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί άμεσα από τον ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει όλους τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας και δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, πέραν όσων συμμετείχαν στις αντίστοιχες προηγούμενες δράσεις.

 

Στα πλαίσια του προγράμματος θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει εκτός της εργασίας στους φορείς και υποχρεωτικά προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

 

Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας, συμπληρώστε την σχετική φόρμα.


Τα στοιχεία της αίτησης θα αποσταλούν με e-mail στο ΚΕΚ ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΑΕ και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.


 

Τα στοιχεία της αίτησης θα αποσταλούν με e-mail στο Κ.Ε.Κ Ανέλιξις και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

 

Photo-Footer.jpg