Σεμινάρια Security

 

 Το Κ.ΕΚ. ΑΝΕΛΙΞΙΣ Α.Ε. είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επίπεδου 2 από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφάλειας) τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την χορήγηση αδειών προσωπικού ασφαλείας.

 

 Για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης Επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικού Ασφαλείας» παρέχεται η απαραίτητη εκπαίδευση των 105 ωρών η οποία υλοποιείται σε διάστημα ενός μήνα. Η κατάρτιση που ακολουθείται είναι η προβλεπόμενη από το ΚΕΜΕΑ.

 

 Η έναρξη τμήματος έχει προγραμματιστεί για τη 1 Μαρτίου 2016. Το κόστος της επιμόρφωσης είναι 340€  και το κόστος του παραβόλου για τη διεξαγωγή εξετάσεων είναι 150€.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε μαζί μας στα 2810257270 ή στο info@anelixiskek.gr.

 Για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης πατήστε εδώ, κατεβάστε την και αποστείλετέ την στο email μας.