ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 30 ΚΑΙ ΑΝΩ