Προγράμματα Αναβάθμισης Δεξιοτήτων & Επανακατάρτισης

σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση

στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες

Αναμένεται η προκήρυξη νέου προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης 80.000 ανέργων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση σε αντικείμενα που έχουν σχέση με τις «πράσινες» και τις ψηφιακές δεξιότητες.

Διάρκεια Προγράμματος

H διάρκεια παρακολούθησης είναι έως 200 ώρες και θα πραγματοποιηθεί και με τους τρεις τρόπους διδασκαλίας. (δια ζώσης, σύγχρονης τηλεκατάρτισης, ασύγχρονης τηλεκατάρτισης)

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,00 €.

Πιστοποίηση

Με το πέρας της κατάρτισης ακολουθεί η διαδικασία της πιστοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας.

    ΕργαζόμενοςΆνεργος