ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Κ.Ε.Κ Ανέλιξις ιδρύθηκε το 2009 και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Είναι εγκατεστημένο στο Ηράκλειο στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150 και Αντωνίου Δομαλάκη γωνία σ’ ένα σύγχρονο νεόδμητο χώρο. Βασικό στόχο έχει τη παροχή μιας πλήρους επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και την ενίσχυση παρεμβάσεων υπέρ των νέων ανέργων, των άνεργων γυναικών, των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, των μακροχρόνια ανέργων αλλά και του ενεργού δυναμικού της περιοχής.

Αποστολή του Κ.Ε.Κ. είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, μέσα από ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές λύσεις, που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας καθώς και η επαγγελματική αποκατάσταση των καταρτιζομένων.