ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ

Το Κ.Ε.Κ. Ανέλιξις είναι Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με δυναμικότητα 90 ατόμων.

Τομείς Δραστηριοποίησης:

  • Επαγγέλματα Περιβάλλοντος
  • Επαγγέλματα Υγείας & Πρόνοιας
  • Επαγγέλματα Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • Παιδαγωγικά Επαγγέλματα
  • Επαγγέλματα Οικονομίας & Διοίκησης
  • Επαγγέλματα Πληροφορικής
  • Επαγγέλματα Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
  • Αγροτικά Επαγγέλματα
  • Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών

Πιστοποιήσεις Πληροφορικής

Το ΚΕΚ Ανέλιξης είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο για την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής σε βασικό και προχωρημένο επίπεδο της UCERT.