Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Εξ Αποστάσεως

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ – MBA
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – MBA
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ