Μεταπτυχιακό στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων Εξ Αποστάσεως

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  MSc Συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κατασκευών και μνημείων. Κατεύθυνση (α) Αρχιτεκτονική (β) Πολιτική Μηχανική

Επίπεδο σπουδών:  Master (2ος κύκλος σπουδών)

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνική

Τύπος σπουδών:  Πλήρης ή Μερική Φοίτηση

Κριτήρια εισδοχής:  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος