Σεμινάρια Ειδικός Παιδαγωγός

To ΚΕΚ ΑΝΕΛΙΞΙΣ, σε συνεργασία με τo UNICERT STUDIES ΚΔΒΜ 2 πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), με κωδικό αδείας 192159658, διοργανώνει είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως, είτε με μεικτό μοντέλο εκπαίδευσης συνδυάζοντας με τον αποδοτικότερο τρόπο την δια ζώσης και την OnLine Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καλύπτοντας έτσι όλες τις δυνατές εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων σεμινάρια επιμόρφωσης από τον Ειδικό Παιδαγωγό Παπαναστασίου Φώτη.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΔΥΣΛΕΞΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΔΕΠΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΔΥΣΦΑΓΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ