Επιμορφωτικά Σεμινάρια

To ΚΕΚ ΑΝΕΛΙΞΙΣ, σε συνεργασία με τo UNICERT STUDIES ΚΔΒΜ 2, πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), με κωδικό αδείας 192159658, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία του στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως, είτε με μεικτό μοντέλο εκπαίδευσης συνδυάζει με τον αποδοτικότερο τρόπο την δια ζώσης και την online εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καλύπτοντας έτσι όλες τις δυνατές εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων και προσφέρει ένα σύνολο καινοτόμων Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε Επιστημονικά πεδία αιχμής.

ΣΥΝΤΑΞΗ CV & ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
TEAM BUILDING
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
GDPR
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΜΕΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (Ν3848/2010)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
WEDDING PLANNING
SECURITY