Εκπαίδευση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας

Εκπαίδευση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας με εγγύηση επιτυχίας!

Αναγνωρισμένο για Προκηρύξεις – Αποδεκτό από ΑΣΕΠ!

Έναρξη μαθημάτων 6/12!

Νέα τμήματα κάθε 15 μέρες με ευέλικτο πρόγραμμα.

Πιστοποίησε τις γνώσεις σου και πάρε προβάδισμα στην αγορά εργασίας!

Επεκτείνοντας τις εκπαιδευτικές δραστηριότητές του, το ΚΕΚ ΑΝΕΛΙΞΙΣ, σε συνεργασία με τον Φορέα Πιστοποίησης  UCERT, αποκλειστικό συνεργάτη του αναγνωρισμένου από το Ofqual, Βρετανικού Φορέα πιστοποίησης, Open College Network West Midlands, υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδα B2 & C2).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 50 ώρες εκπαίδευσης δια ζώσης ή εξ αποστάσεως (μέσω σύγχρονης πλατφόρμας)
  • Υποστηρικτικό υλικό προετοιμασίας μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας
  • Τεστ προσομοίωσης σε πραγματικές συνθήκες εξετάσεων

Σε περίπτωση αποτυχίας, αναλαμβάνουμε το κόστος της επανεξέτασης (ισχύει για την επόμενη εξεταστική).