Πιστοποιήσεις Υγιεινής
& Ασφάλειας Τροφίμων

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤ- ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Σύμφωνα με τη νέα υγειονομική διάταξη ΦΕΚ 2718/8-10-2012 με ισχύ από 23 Οκτωβρίου 2012, δημιουργείται η υποχρέωση σε όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων και ποτών, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, να εκπαιδευτεί σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας (άρθρο 9 της νέας υγειονομικής νομοθεσίας).

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε στελέχη και προσωπικό επιχειρήσεων που απασχολούνται σε  επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών για τις οποίες απαιτείται γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας, στα πλαίσια των διαδικασιών αδειοδότησης και περιλαμβάνουν:

  •  τις επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου,
  •  τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών,
  •  τους παρασκευαστές και συσκευαστές που πωλούν λιανικώς ,
  •  τις παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας,
  •  τις μονάδες παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής,
  •  τις  παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών  ζαχαροπλαστικής
  •  τις μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών,
  •  τις επιχειρήσεις αποθήκευσης,
  •  τους διανομείς και μεταφορείς,
  •  τις επιχειρήσεις της  αρτοποιητικής νομοθεσίας.

Στόχος: Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή.

 Οι συμμετέχοντες μετά την επιτυχή περάτωση του προγράμματος και την προβλεπόμενη δοκιμασία (εξετάσεις) θα λάβουν επίσημες βεβαιώσεις που θα εκδίδονται από τον ΕΦΕΤ και θα στέλνονται άμεσα στους δικαιούχους.

Διάρκεια: 10 ώρες

Περιγραφή: Οι εκπαιδευτικές ενότητες αφορούν στην κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης και αρχές του HACCP που σχετίζονται με την εφαρμογή του. Οι εκπαιδευτικές ενότητες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι:

1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων

2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών

3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους

4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων

5. Το Εργασιακό Περιβάλλον

6. Πρακτικές καθαρισμού

7. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών

8. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

ΚΟΣΤΟΣ: 50€ (Για το σεμινάριο κατάρτισης ) + 30€ (Για το παράβολο εξετάσεων του ΕΦΕΤ)

  Επιλέξτε παρακάτω, ώστε να κατεβάσετε την αίτηση για την κατάρτιση του προσωπικό της επιχείρησης σας σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων, που οργανώνει το ΚΕΚ ΑΝΕΛΙΞΙΣ:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ Κ.Ε.Κ ΑΝΕΛΙΞΙΣ