Πιστοποίηση Πληροφορικής

Η επάρκεια με δεξιότητες υπολογιστών γίνεται όλο και πιο σημαντική στο σημερινό χώρο εργασίας. Καθώς βασιζόμαστε περισσότερο στο λογισμικό, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα βοηθά τον κόσμο να αναπτύξει βασικές δεξιότητες υπολογιστών, ώστε να παραμείνουν στην κορυφή των εξελισσόμενων δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αγορά εργασίας, καθώς και τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Οι εργαζόμενοι σήμερα βασίζονται στους υπολογιστές για μια ποικιλία εργασιών: αποστολή email, βασικούς υπολογισμούς, διαδικτυακή μάθηση και επικοινωνία. Λόγω του Διαδικτύου και της αυξημένης προσβασιμότητας που προσφέρει, στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία σημαίνει ότι κερδίζει συχνά η πιο δημιουργική χρήση της τεχνολογίας.

Για να παραμείνετε ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας απαιτείται να μπορείτε να προσαρμοστείτε γρήγορα σε νέες καινοτομίες. Όταν οι εργαζόμενοι δεν καταλαβαίνουν τις πλήρεις δυνατότητες της τεχνολογίας που έχουν στη διάθεσή τους, αυτό επηρεάζει τα αποτελέσματα της ομάδας τους, τα αποτελέσματα του τμήματος τους και, τελικά, τα αποτελέσματα της εταιρείας.

Η πιστοποίηση της UCERT αποτελεί ένα ουσιαστικό εφόδιο για το βιογραφικό κάθε εργαζόμενου ή οποιουδήποτε αναζητά εργασία στον ιδιωτικό τομέα και ένα πολύτιμο εργαλείο για τον φοιτητή, τον μαθητή, αλλά και τον επαγγελματία που επιλέγει να έχει μια βαθύτερη γνώση και μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση των εργαλείων των νέων τεχνολογιών.

  STANDARD OFFICE USER

  Περισσότερα

  ADVANCED OFFICE USER

  Περισσότερα

  STANDARD OFFICE USER UPPER LEVEL

  Περισσότερα

  ENHANCED ICT USER

  Περισσότερα

  SPECIALIZED PROFESSIONAL USER

  Περισσότερα